Nominační kritéria


1. Nominační turnaj - 25. 3. 2017

Všichni zájemci o účast na ODM 2017 musí nastoupit do kategorie kata i kumite, dle věkové kategorie v době konání ODM (váhová kategorie v kumite nerozhoduje)

  • Mladší žáci a žákyně s datem narození 27. 6. 2005 - 26. 6. 2007 (10 až 11 let včetně)
  • Starší žáci a žákyně s datem narození27.6. 2003 - 26. 6. 2005 (12 až 13 let včetně)

Na soutěži bude vybrána širší nominace, tzn. 4 soutěžící do každé věkové kategorie (4 ml. žáci, 4 st. žáci, 4 ml. žákyně, 4 st. žákyně.)

Pokud se závodník nebude moci turnaje zúčastnit (ze zdravotních či školních důvodů) dodá potvrzení od lékaře či školy. Na žádost jeho trenéra budou zhodnoceny výsledky za uplynulou sezónu a bude mu případně umožněno se zúčastnit 2. výběrového kola jako 5. a další člen širší reprezentace.

2. Jednodenní výběrové soustředění 23. 4. 2017 v Brně.

Na tuto akci budou pozváni vybraní soutěžící širší reprezentace (popř. jejich trenéři). V rámci tohoto soustředění budou zhodnoceny také možnosti nasazení jednotlivých soutěžících do kata týmů a kumite týmů. Cílem je upřesnit reprezentaci kraje (2 ml. žáci, 2 st. žáci, 2 ml. žákyně, 2 st. žákyně.) a stanovit jednotlivé náhradníky.

Akce se uskuteční v tělocvičně Sport&Karate Center, Čichnova 23a, Brno Komín (vchod od zastávky tramvaje Vozovna Komín)

.