Propozice

Pořadatel:                                Nidoshinkan Dojo, z.s.
Datum soutěže:                       26. - 27. 6. 2017
Místo konání:                           Sportovní hala TJ TESLA Brno, Halasovo náměstí 7, Brno Lesná
Ředitel soutěže:                      Jaromír Musil, tel.: 608 805 405, e-mail: jaromir.musil@czechkarate.cz
Rozhodčí:                                 hlavní rozhodčí Jaroslav Nekola
Lékař:                                       zajišťuje pořadatel
Pravidla soutěže:                     dle pravidel WKF a dodatků ČSKe + níže uvedené dodatky:

  • Každý kraj může nominovat do každé kategorie jednotlivců max. 2 závodníky. Do kategorie teamů může každý kraj nasadit pouze jeden team na KATA a jeden team pro KUMITE pro každou kategorii.
  • Kata jednotlivci a kata team soutěží vyřazovacím systémem na dvě 3. místa s plnou repasáží. Kata team v boji o medaile včetně Bunkai. Kata team je smíšené družstvo chlapců a dívek. Například 2 chlapci a 1 dívka nebo obráceně. Team složený jen z chlapců nebo dívek je zakázaný.
  • Kumite jednotlivci a kumite team soutěží vyřazovacím systémem na dvě 3. místa s plnou repasáží. V kumite teamu jsou nasazeni 4 soutěžící, zápas proběhne v nasazení (chlapec-dívka-chlapec) v případě nerozhodného výsledku utkání, a nutnosti aplikace nového rozhodujícího zápasu nastoupí druhá dívka.
Časový harmonogram:
  • Pondělí 26. 6. 2017
                         9:00 - 9:30 prezence KATA
                         10:00 zahájení soutěže KATA jednotlivci
                         12:00 vyhlášení vítězů
                         15:00 zahájení soutěže KATA TEAM
                         16:30 vyhlášení vítězů
  • Úterý 27. 6. 2017
                         9:00 - 9:30 prezence KUMITE
                         10:00 zahájení soutěže KUMITE jednotlivci
                         12:00 vyhlášení vítězů
                         15:00 zahájení soutěže KUMITE TEAM
                         16:30 vyhlášení vítězů
Kategorie
  • KATA:
                        Mladší žáci: 10 až 11 let včetně
                        Mladší žákyně: 10 až 11 let včetně
                        Starší žáci: 12 až 13 let včetně
                        Starší žákyně: 12 až 13 let včetně
  • KUMITE: (podmínkou je minimálně STV 6. kyu, ČSKe)
                        Mladší žáci 10 až 11 let -40 kg, +40 kg
                        Mladší žákyně 10 až 11 let -35 kg, +35 kg
                        Starší žáci 12 až 13 let -50 kg, +50 kg
                        Starší žákyně 12 až 13 let -45 kg, +45 kg
  • SOUTĚŽ KATA A KUMITE TEAM:
                        KATA TEAM Mladší žáci a žákyně 10 až 11 let (řídí se dodatky pravidel bod 7 a,b)
                        KATA TEAM Starší žáci a žákyně 12 až 13 let (řídí se dodatky pravidel bod 7 a,b)
                        KUMITE TEAM Mladší žáci a žákyně 10 až 11 let (řídí se dodatky pravidel bod 7 a,c)
                        KUMITE TEAM Starší žáci a žákyně 12 až 13 let (řídí se dodatky pravidel bod 7 a,c)

Počet účastníků za kraj: max. 8 osob (4 žáci, 4 žákyně)

Prezence a vážení:

                       Proběhne v den soutěže od 9:00 do 9:30 h.

dle soutěžního řádu - zástupce klubu při prezentaci, stvrzuje přihlášením závodníků na soutěž, že má od každého závodníka, resp. jeho zákonných zástupců, souhlas k přihlášení na soutěž a že má každý závodník platnou lékařskou prohlídku, na základě které se může soutěže zúčastnit

Protesty: s poplatkem 500,- Kč u hlavního rozhodčího

Ceny: 1. - 3. místo - medaile a diplom

Upozornění:Pořadatel si vyhrazuje právo změnit program soutěže.


Datum přestupu do vyšší kategorie je stanoven den zahájení soutěže 26. 6. 2017


Za pořadatele: Hlavní rozhodčí: Jaromír Musil,  Jaroslav Nekola